Rongairutten

Rongiarutten är den enda som börjar och löper uppför Kilimanjaro längs bergets nordöstra sluttningar, nära gränsen till Kenya. Rongiarutten är inte särskilt bevandrad vilket gör att man ser få andra turister på vägen upp. Rutten är ett bra alternativ för som bestiger berget under regnperiod eftersom bergets norra sida överlag ser mindre nederbörd. På vägen nerför Kilimanjaro tar man Marangurutten. Man behöver minst 6 dagar på sig att klara hela etappen, men rekommenderat är 7 dagar för Rongiarutten. En extra dag då man kan ta kortare vandringar uppåt, för att sedan gå ner igen till campingen, gör gott för acklimatiseringen till högre höjder. I bergsbestigarsammanhang pratar man om ”walk high, sleep low” för att låta kroppen vänja sig. Stigningen går mycket gradvis uppåt hela tiden, med relativt behaglig lutning. De verkligt branta partierna kommer inte förrän man når toppområdet. Kilimanjaros norra sida saknar den variation som vandringarna i väster erbjuder. Här får man istället mer avskildhet och vildmarkskänsla.