Marangurutten

Marangurutten kallas även för ”Coca Cola-rutten” eftersom den anses vara den lättaste vägen upp till toppen, med sin gradvisa lutning. Längs med Marangurutten vandrar man på klassisk mark uppför Kilimanjaro, eftersom rutten är den äldsta (för turister) och därför den mest etablerade. Marangurutten är den enda rutt där det erbjuds fast logi där man kan sova, i form av mindre eller större sovsalar. Bestiger man Kilimanjaro under regnperiod är Marangurutten det absolut bästa alternativet så man slipper den blöta marken när man ska sova. Det är möjligt att bestiga Kilimanjaro via Marangaurutten på 5 dagar. Men det rekommenderas minst 6 dagar på berget för bästa acklimatisering till den höga höjden. Kroppen behöver den där extra dagen för att anpassa och återhämta sig. ”Walk high, sleep low” och en extra acklimatiseringsdag, är bästa medicin för att anpassa sig.